สศก. ร่วมประชุม ธกส. พิจารณา (ร่าง) MOU ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ณ ห้องประชุมชั้น 22 ธ.ก.ส. สำนักใหญ่ อาคารทาวเวอร์ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทน สศก. และผู้แทน ธกส. ร่วมกันประชุมพิจารณาวาระการร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และทบทวนความร่วมมือของคณะทำงานฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2297995860289502