กฎระเบียบ WTO และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ WTO และ FTA ของไทย

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง “กฎระเบียบ WTO และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ WTO และ FTA ของไทย” ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง ปัจจัยสนับสนุนการเจรจาการค้าสู่ความสำเร็จ โดยมีนางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาววุฒยา เหมะรัต จาก W. Image and Branding มาบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเข้าร่วมการเจรจา ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้นำไปพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าร่วมการเจรจาที่ดีต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2303451813077240