ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสศก. ครั้งที่ 6

      วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 6/2562 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=454427365283729&ref=page_internal