การประชุมคณะอำนวยการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กษ.

      วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะอำนวยการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมพิจารณาข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2634494169973001