สศก. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายณฐนน เข็มเงิน อดีตเลขานุการกรม

      วันที่ 22 มกราคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในนามของ สศก. สวดพระอภิธรรมศพ นายณฐนน เข็มเงิน อดีตเลขานุการกรม สศก. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2700670513355366