รองเลขาธิการ สศก. เปิดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ศกอ. ณ จ.นครพนม

      วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ศพก.)ณ โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ จังหวัดนครพนม โดย ศกอ. ที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ศกอ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ นครพนม เลย จำนวน 66 คน นอกจากนี้ รองเลขาธิการ พร้อมด้วยนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) ซึ่งในการนี้ รองเลขาธิการฯ ได้ให้คำแนะนำในการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ที่ สศก. ดูแล เพื่อนำมาทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพิ่มเติม ทั้งจากการวิจัย พัฒนา ให้มีความหลากหลาย และเป็นการตอบสนองตลาดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก้บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยง การดูแลรักษา และการตลาด ซึ่งทางกลุ่มมีเครือข่ายในจังหวัดนครพนม 8 อำเภอ และได้มีกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ แต่ยังไม่สามารถส่งออกได้ แต่สามารถทำให้สมาชิกมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2789131427842607