การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ด้านสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 8/2563

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ด้านสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 8/2563 โดยมี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมหมายเลข 2201 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรแผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และติดตามความคืบหน้า การพิจารณาดำเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2820975941324822