รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ

      วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา โดยมี นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว) 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3060345744054506