รองเลขาธิการ สศก. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร

      วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลและผลพยากรณ์การผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64 และปี 2563 ในสินค้าเกษตรที่สำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3060525134036567