รองเลขาธิการ สศก. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการรายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ปี 2562/2563 และสถิติการจับกุมการลักลอบนำเข้ากระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ปี 2563 พร้อมทั้งพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากระเทียม เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป และกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารการนำเข้า ปี 2564 - 2566

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/