รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย ของนายนิโรจน์ แสนไชย (ศกอ.) ณ สวนแสนไชย ม.1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลำไย ของนายนิโรจน์ แสนไชย (ศกอ.) ณ สวนแสนไชย ม.1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน และจุดรับซื้อลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าลำไย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3098524163569997