รองเลขาธิการ สศก. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย ครั้งที่ 2/2563

         วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไยครั้งที่2/2563 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3520855878003488