สศก. ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3528723703883372