รองเลขาธิการ สศก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น สศก. ร่วมกับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries: MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region หรือโครงการ SAS-PSA โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้อง 112 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3533788276710248