รองเลขาธิการ สศก. ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สศท.2 พิษณุโลก

          วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจการเกษตรสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรสูงสุด รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สศท.2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae2plk/