พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการพยากรณ์สินค้าเกษตรระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564

          วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการพยากรณ์สินค้าเกษตรระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3557221667700242