รองเลขาธิการ สศก. ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด การแปรรูปแตงโม

          วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 นายวินัย คงยืน รักษาการเกษตรจังหวัดนครพนม นางณัฐริกา ส่งศรีบุญสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปแตงโม มะเขือเทศเชอรี่ เมล่อน ข้าวโพดนมสดฮอกไกโด ฯลฯ ณ ไร่คุณเตือนใจ ของนางสาวเตือนใจ บุพศิริ เลขที่ 56 หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และปัญหา อุปสรรคในการผลิต

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/3562191597203249