รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมแผนและผลการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564

           วันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมแผนและผลการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3663878723701202