รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร (กาแฟ) ในจังหวัดอุดรธานี

         วันที่ 30 - 31 มกราคม 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร (กาแฟ) ในจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจรบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า และแปรรูปจำหน่ายเอง

         นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตรไร่ลองเลย หมู่ที่ 4 บ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งปลูกกาแฟ อาราบิก้า โดยเป็นพื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจและลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3669956353093439