รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งเป็น กลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืช และเป็นจุดรวบรวมผลผลิตสับปะรดให้แก่ผู้รับซื้อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีการแปรรูปสับปะรด เช่น สับปะรดกวน สับปะรดอบแห้ง และน้ำสับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ ปลูกข้าวโพดหวาน และพริก เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3674176246004783