รองเลขาธิการ สศก. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 43 ปีงบประมาณ 2564

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 43 ปีงบประมาณ 2564 รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning)และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3681328685289539