การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อมูลผลการสำรวจปีเพาะปลูก 2562/63 และปี 2563 และผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2563/64 และปี 2564 ให้ความเห็นชอบก่อนนำไปเผยแพร่ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3690995194322888