รองเลขาธิการ​ สศก.​ เป็นประธานการประชุม​ คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่ 1/2564

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ​สำนักงาน​เศรษฐกิจ​การเกษตร​ เป็นประธานการประชุม​ คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์​ปฏิบัติการ​เศรษฐกิจ​การเกษตร​ (AEOC)​ ชั้น 3 สำนักงาน​เศรษฐกิจ​การเกษตร​ โดยมีนายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด และเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน เข้าร่วมประชุมด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/4036566253105466