รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 4/2564

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปกิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3734404949981912