รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาขาย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาขาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด โดยมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางวรวรรณ ชิดอรุณ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบที่ส่งมอบให้ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ฤดูการผลิตปี 2564/2565 และมีการพิจารณา เรื่อง แนวทางการขายน้ำตาลทรายดิบ (Pricing) ที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ฤดูการผลิตปี 2563/2564

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/4093553277406763