การประชุมคณะกรรมการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2563

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2563 และรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการด้านต่างๆ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2818737948215288