เลขาธิการ สศก. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเศรษฐกิจการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1

      วันที่ 16 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเศรษฐกิจการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3298618120227266