การสัมมนา  เปิดบ้าน สศก.
สศก. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
32