ขอข้อมูลต้นทุนการเพาปลูก
ขอข้อมูลต้นทุนการเพาะปลูกของ สับปะรด, ข้าวนาปี, ข้าวนาปรัง ต่อรอบการเพาะปลูก และขอข้อมูลต้นทุนการเพาะปลูกรายปีตลอดอายุของมะพร้าว, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วง และอ้อย
โดย : ธีระ
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/commodity60.pdf รบกวนดูตามลิงค์ที่แนบให้ค่ะ จะมีข้อมูลต้นทุนของแต่ละพืชค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น