ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้\n1. เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ผลิตที่สำคัญในตลาดโลก ปี 2557/58 - 2559/60\n2. เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน ปี 57-60\n3. เนื้อที่ ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ ราคาและมูลค่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2549 - 2560\n4. พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2557-2560\nขอบคุณล่วงหน้าค่ะ\n\n\n\n\n
โดย : thitima
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ
แก้ไขค่ะ ข้อ 4. พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเป็นรายภาค ปี 2557-2560 thitima แจ้งลบ

แสดงความเห็น