ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ
รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ \n1. เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งประเทศ รายภาค รายจังหวัด และรายตำบล ย้อนหลัง 10 ปี\n2. เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งประเทศ รายภาค รายจังหวัด และรายตำบล ย้อนหลัง 10 ปี\n3. ราคาและมูลค่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย รายภาค รายจังหวัด ย้อนหลัง 10 ปี\n\nรบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย : นักศึกษา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น