ขอทราบข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าว แต่ละชนิด ปี 2561/62 ที่ใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนาข้าว
ขอทราบ ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าวแต่ละชนิด ปี 2561/62 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ใช้ในการคำนวนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้นาข้าวด้วยครับ
โดย : ธนรัตน์ กาลวิโรจน์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ติดต่อกลับเรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น