ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อจัดทำงานวิจัย
ขอข้อมูล ผลผลิต และ ราคา มันสำปะหลัง ย้อนหลัง10ปี เพื่อใช้ในการวิจัยครับขอบคุณครับ
โดย : นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับ ขอบคุณครับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งลบ

แสดงความเห็น