ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของอ้อย ทั้งประเทศ รายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา
​ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของอ้อย ทั้งประเทศแบบรายอำเภอ ปีพ.ศ2558-2562 เพื่อใช้ในการทำวิจัย
โดย : ณัฐสุดา เต็งเก้าประเสริฐ
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น