ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าวโพดและอ้อย ทั้งประเทศแบบรายอำเภอ ปีพ.ศ2560-2561
เพื่อใช้ในการทำวิจัยค่ะ
โดย : นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น