ขอความอณุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำวิจัยสามารถส่งเอกสารผ่านช่อวทางไหนได้บ้างครับ
ขอข้อมูล เฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2532-2561\n1 ราคาข้าวเปลือกเหนียว (ราคา ณ ไร่นา)\n\n2 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ (ราคา ณ ไร่นา)\n\n3 พื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียว , พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด\n\n4 ผลผลิตข้าวเหนียว\n\n5 ราคาปุ๋ย
โดย : นาย กิตติธัช สุขุมอำนวยชัย
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น