ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตยางพารา
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตยางพาราและรายละเอียดของต้นทุนในการผลิต เช่น ต้นทุนปุ๋ย ต้นทุนแรงงาน เป็นต้น ในระดับโลก ระดับประเทศไทย และระดับภาค คือ ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ\n\nขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ\n\n
โดย : นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น