ขอข้อมูลเพื่อทำการวิจัยครับ
ขออนุญาตในการขอ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ผลผลิตการเกษตร (total value of agricultural product) , ข้อมูลการการใช้ปุ๋ย (Agricultural chemical fertilizers) และ จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพในภาคส่วนเกษตรกรรม (Employees in agricultural) ย้อนหลัง 2011-2020 ถ้าเป็นไปได้ครับ ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อใช้ในการทำวิจัย จบการศึกษา หัวข้อ The Effectivenss of Agricultural Credit to the Agrivultural Growth in Thailand สถาบัน: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ \nขอบพระคุณล่วงหน้าครัย
โดย : Nattachai.P
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น