ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสง ปี2562
โดย : นายศุภวิชย์ ภาษี
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ขอบคุณมากครับ นายศุภวิชย์ ภาษี แจ้งลบ
เอกสารสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2562 ค่ะ http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/2563/commodity2562.pdf prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น