ปริมาณการบริโภคทุเรียนในประเทศไทย ปี62 (ปีล่าสุด)
ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณการบริโภคทุเรียนในประเทศไทย ปี62 (ปีล่าสุด) \n-ทุเรียนสด\n-ทุเรียนแฃ่แข็ง\n-ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน\nเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ มาทำรายงานค่ะ
โดย : นิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ข้อมูลทุเรียนมีในเอกสารสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2562 ค่ะ http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/2563/commodity2562.pdf prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น