• ถาม-ตอบ
ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การตลาดของมะยงชิดและแนวโน้ม ในปี 2560-2561 นักศึกษา 5 1 prcai(พฤหัส 16 สิงหาคม 2561 15:03:21)
การส่งออกกุ นักศึกษา 7 1 prcai(พฤหัส 16 สิงหาคม 2561 15:01:48)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอ้อยและการเก็บเกี่ยว การจัดการแปลง นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่4 ภาควิชาพืชไร่นา สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 11 1 ผู้ใช้ทั่วไป(พฤหัส 16 สิงหาคม 2561 14:52:34)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสถานการณ์โคนมปี2560 และแนวโน้มปี2561 นักศึกษา 12 1 prcai(พุธ 15 สิงหาคม 2561 15:15:43)
ขอข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต รอบการผลิต 60-61 ทักษิณา 10 1 prcai(พุธ 15 สิงหาคม 2561 15:14:26)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่ะ ณฐพร นวลตา 12 1 prcai(พุธ 15 สิงหาคม 2561 15:09:00)
ขอความอนุเคราะห์ สอบถามข้อมูล นักศึกษา 28 1 prcai(พฤหัส 09 สิงหาคม 2561 13:27:39)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถั่วเขียว นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 1 prcai(พฤหัส 09 สิงหาคม 2561 10:04:17)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลยางพารา ญาณิศา สมสกุล 33 1 prcai(อังคาร 07 สิงหาคม 2561 09:23:36)
อยากหาสถิติราคามะน ศิริชัย 31 1 prcai(อังคาร 07 สิงหาคม 2561 09:23:16)