ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
สอบถามราคาเมล็ดดอกดาวเรือง เกษตรกร 3 0
ขอข้อมูลรายได้ของเกษตรกรย้อนหลัง 2550-2560 ค่ะ นักศึกษา 5 0
ข้อมูลสถิติทางการเกษตรเกี่ยวกับ เนื้อที่ ผลผลิต และผลิตต่อไร่ ของปาล์มน้ำมัน เป็นรายจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556–2560 นักศึกษา 5 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณผลไม้อบแห้งภายในประเทศค่ะ นักศึกษา 9 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ นักศึกษา 14 1 prcai(พฤหัส 06 ธันวาคม 2561 14:06:56)
สอบถามราคาปลายข้าว TFMA 7 1 prcai(พฤหัส 06 ธันวาคม 2561 14:04:24)
ขอข้อมูลปริมาณผลผลิตของยางพาราในแต่ละช่วงอายุ นักวิจัย 16 1 prcai(พฤหัส 06 ธันวาคม 2561 14:03:04)
The president said it was a murder. 靑 Kim Jong-chun, medical secretary, drunk driving kumustaka 17 0
President Park said, \"I have firmly dealt with drunk driving.\" kumustaka 15 0
Following the National Assembly, Cheong Wa Dae also drinks and drives.Mr. Moon to accept Kim Jong-chun\'s resignation. kumustaka 13 0