ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
สอบถามข้อมูลฟักทอง Mook 8 1 prcai(จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 10:59:30)
ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูล รายได้เกษตรกร แยกตามสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง มั้ยคะ Nita 10 1 prcai(ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 14:31:46)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอ้อยเพื่อทำโครงงาน ศศิธรณ์ พิกุลแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย 12 1 prcai(ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 10:10:14)
Kindly request for natural rubber by province; a) planted area, b) tapping area, c) production volume for Year 2017 and 2018. Kelvin Lee 19 1 prcai(พฤหัส 13 มิถุนายน 2562 09:38:36)
ขอข้อมูลการผลิตน้ำตาลอินทรีย์ ดวงมณี พวกพล 21 1 prcai(อังคาร 11 มิถุนายน 2562 10:59:24)
ขอทรายรายชื่อพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่ม ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ อนุตร 23 1 prcai(อังคาร 11 มิถุนายน 2562 10:05:55)
ราคาสินค้าทางการเกษตร นาย ณัฐพล เมธเศรษฐ 23 1 prcai(อังคาร 11 มิถุนายน 2562 09:54:05)
รบกวนขอข้อมูลการผลิต เงาะ ทุเรียน มังคุด รายเดือนพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างปี 2550-2560 ชวโรจน์ 23 1 prcai(จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 10:24:10)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำวิจัย พัชนา 29 1 prcai(ศุกร์ 07 มิถุนายน 2562 10:57:48)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิต (พื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรย์ และผลผลิตข้าวอินทรีย์และการตลาดข้าวอินทรีย์ ในช่วงปี 2558 -2562 นันท์นภัส 48 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พุธ 05 มิถุนายน 2562 10:11:31)