ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ได้สิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ธีระสอนภักดี 9 1 prcai(จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 11:13:47)
ขอความอนุเคราะห์ ขอต้นทุนการปลูกมันสำปะหลัง นักศึกษา 5 1 prcai(จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 11:13:08)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลราคามะม่วงเขียวเสวย ณ ไร่นา ของปี 2545-2547 นักศึกษา 4 1 prcai(จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 11:04:47)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล หนี้สินเกษตรกร ที่มีปีล่าสุด เพื่อทำงานวิจัย พัฒน์นรี 5 1 prcai(ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 09:47:19)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล หนี้สินเกษตรกร ปี 2562 ตามประเภท เพื่อทำงานวิจัย พัฒน์นรี 13 1 prcai(พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 15:39:41)
ขอความอนุเคราะห์ทราบสถานที่สวนมังคุดในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี นักศึกษาระดับชั้นปริญาตรี 5 1 prcai(พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 09:50:16)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลถั่วเหลือง นักศึกษา 6 1 prcai(พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 09:49:20)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปริมาณการส่งออกปาล์มหางกระรอกในประเทศไทย นิสิตปริญญาโท 8 1 prcai(จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 14:32:14)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมันเทศ จินตนา 9 1 prcai(จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 11:03:19)
อยากทราบต้นทุนมันสำปะหลังต่อกิโลกรัม นายศิวะ วรเชษฐ์ 15 1 prcai(จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 10:05:21)