ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล nuttakan tankeaw 13 1 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 26 มีนาคม 2563 11:12:09)
ปริมาณการบริโภคทุเรียนในประเทศไทย ปี62 (ปีล่าสุด) นิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 1 prcai(พุธ 25 มีนาคม 2563 16:20:01)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสง ปี2562 นายศุภวิชย์ ภาษี 11 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 24 มีนาคม 2563 14:02:26)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริโภคไก่พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ PRANEE 14 1 prcai(จันทร์ 23 มีนาคม 2563 16:18:48)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ศิ 17 1 prcai(ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 09:56:16)
พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาผลผลิตขมิ้นชันของประเทศไทย ปี 2552 -2561 พรรณนิภา 23 1 prcai(ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 09:54:28)
ขอข้อมูลเพื่อทำการวิจัยครับ Nattachai.P 22 1 prcai(ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 09:53:58)
รวยเด็ด โปรแรง emma 15 0
ราคามันสำปะหลังเฉลี่ย ในปี2561กับ2562 เบญจา 15 1 prcai(พฤหัส 19 มีนาคม 2563 09:23:30)
ราคามันสำปะหลังเฉลี่ย ในปี2561กับ2562 เบญจา 13 1 prcai(พฤหัส 19 มีนาคม 2563 09:22:58)