ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
รบกวนขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกเส้นไหมไทย 2558-2562 และพื้นที่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของไทยแก้ไขล่าสุด 2562 ค่ะ วัชราภรณ์ พรหมพินิจ 0 0
รบกวนขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณการผลิตไก่ สุกร และวัว ตั้งแต่ปี 56-62 อานนท์ รกไพร 3 0
ขอทราบข้อมูลข้าวนาปรัง นาปี : ผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด สุรสิทธิ์ 2 0
ขอข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม 2551-ล่าสุด 2562 ศรีวีณา 17 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 10 ธันวาคม 2562 15:03:34)
ข้อมูลพื้นที่การปลูกกล้วยหอมทอง กฤษณะ 9 1 prcai(จันทร์ 09 ธันวาคม 2562 11:37:12)
การผลิตแป้งมันสำปะหลัง นายปราโมทย์ มีวุฒิ 7 1 prcai(จันทร์ 09 ธันวาคม 2562 11:35:38)
ข้อสอบถามข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ รัตนาภรณ์ 15 1 prcai(ศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 11:32:31)
ขอข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทรถ มีอะไรบ้าง หัทยา นรสิงห์ 13 1 prcai(ศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 14:56:58)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ดวงมณี 15 1 prcai(ศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 11:26:01)
ราคาลำไย ปี63 ทำนอกฤดูเดือนไหนราคาสูง จักรพงค์ ศรีชัยวงค์ 25 1 prcai(ศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 11:24:02)