สศก. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ควบคุมป้องกันโรค COVID-19

      วันที่ 28 มีนาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ควบคุมป้องกันโรค COVID-19 โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ด้วยเครื่องพ่นยาความดันสูง บริเวณภายในสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงบริเวณรอบอาคารสำนักงาน และรถยนต์ราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2844097219012694