มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2561 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
กรกฎาคม
1
-
-
 
2
700
600
 
3
700
600
 
4
700
600
 
5
700
600
 
6
600
600
 
7
-
-
 
8
-
-
 
9
600
600
 
10
600
600
 
11
600
600
 
12
600
600
 
13
600
600
 
14
-
-
 
15
-
-
 
16
600
600
 
17
600
600
 
18
600
600
 
19
600
600
 
20
400
600
 
21
-
-
 
22
-
-
 
23
400
600
 
24
400
600
 
25
400
600
 
26
400
600
 
27
-
-
 
28
-
-
 
29
-
-
 
30
-
-
 
31
400
600