น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
กรกฎาคม
1
- - - - -
 
2
31.00 38.00 38.00 39.50 39.50
 
3
31.00 38.00 38.00 39.50 39.50
  4 31.00 38.00 38.00 39.50 39.50
 
5
30.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
6
29.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
29.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
10
29.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
11
29.00 38.00 39.00 40.00 40.00
 
12
29.00 38.00 39.00 40.00 40.00
 
13
29.00 39.00 39.00 41.00 41.00
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
29.00 39.00 39.00 40.00 40.00
 
17
29.00 39.00 39.00 40.00 40.00
 
18
29.00 39.00 39.00 40.00 40.00
 
19
29.00 39.00 39.00 40.00 40.00
 
20
28.00 39.00 39.00 40.00 40.00
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
28.00 38.00 38.00 39.00 39.00
 
24
28.00 38.00 38.00 39.00 39.00
 
25
28.00 38.00 38.00 39.00 39.00
 
26
28.00 38.00 38.00 39.00 39.00
 
27
- - - - -
 
28
- - - - -
 
29
- - - - -
 
30
- - - - -
 
31
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00