ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เนินสูง
ตลาดผลไม้เขาดิน
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์
(คุณวารินทร์)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์
(คุณวารินทร์)
อ.ท่าใหม่
อ.แกลง
อ.นาสาร
อ.นาสาร
จ.จันทบุรี
จ.ระยอง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานีี่
ไม่ส่งออก เกรด A ไม่ส่งออก เกรด B ไม่ส่งออก เกรด
A
ไม่ส่งออก เกรด
B
กลาง
คละ
กรกฎาคม
1
- - - - - -
 
2
110.00 100.00 - - - -
 
3
110.00 100.00 - - - -
 
4
110.00 100.00 - - - -
 
5
110.00 100.00 - - - -
 
6
110.00 100.00 120.00 110.00 85.00 -
 
7
- - - - - -
 
8
- - - - - -
 
9
110.00 100.00 115.00 110.00 85.00 -
 
10
110.00 100.00 115.00 110.00 85.00 -
 
11
110.00 100.00 115.00 110.00 - -
 
12
110.00 100.00 120.00 110.00 - -
 
13
110.00 100.00 120.00 110.00 - 80.00
 
14
- - - - - -
 
15
- - - - - -
 
16
100.00 80.00 120.00 110.00 - 80.00
 
17
100.00 80.00 105.00 100.00 - 80.00
-
18
100.00 80.00 105.00 100.00 - 75.00
 
19
95.00 80.00 110.00 105.00 - 75.00
 
20
95.00 80.00 115.00 110.00 - 75.00
 
21
- - - - - -
 
22
- - - - - -
 
23
90.00 80.00 120.00 110.00 80.00 65.00
 
24
90.00 80.00 120.00 110.00 80.00 65.00
 
25
90.00 80.00 120.00 110.00 80.00 65.00
 
26
80.00 70.00 120.00 110.00 80.00 65.00
 
27
- - - - - -
 
28
- - - - - -
 
29
- - - - - -
 
30
- - - - - -
 
31
90.00 80.00 - - - 75.00