เงาะโรงเรียน

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตลาดกลางเขาดิน จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์
(คุณวารินทร์) 
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
อ.เขาสมิง อ.แกลง อ.นาสาร อ.นาสาร
จ.ตราด จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
     
เดือน วันที่        
กรกฎาคม
1
-
-
-
-
 
2
23.00
-
-
-
 
3
-
-
-
-
 
4
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
 
6
-
-
40.00
35.00
 
7
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
 
9
-
-
35.00
35.00
 
10
-
-
35.00
35.00
 
11
-
- -
35.00
 
12
-
-
-
35.00
 
13
-
-
36.00
35.00
 
14
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
 
16
-
-
37.00
35.00
 
17
-
-
37.00
35.00
 
18
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
31