ลิ้นจี่

 

ลิ้นจี่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ลิ้นจี่จักรพรรดิ์
ร้านนายหวิน แก้วใจ
บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด
กำนันสุมัศน์
อ.แม่ใจ
อ.ไชยปราการ
อ.ฝาง
จ.พะเยา
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
กรกฎาคม
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
2
-
-
-
-
-
-
50.00
40.00
30.00
 
3
-
-
-
-
-
-
50.00
40.00
30.00
 
4
-
-
-
-
-
-
50.00
40.00
30.00
 
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-