ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
กรกฎาคม
1
-
 
2
280
 
3
280
 
4
280
 
5
280
 
6
280
 
7
-
 
8
-
 
9
280
 
10
280
 
11
280
 
12
280
 
13
280
 
14
-
 
15
-
 
16
280
 
17
280
 
18
280
 
19
280
 
20
280
 
21
-
 
22
-
 
23
280
 
24
280
 
25
280
 
26
280
 
27
-
 
28
-
 
29
-
 
30
-
 
31
280