กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
กรกฎาคม
1
-
-
 
2
150
150
 
3
155
150
 
4
155
150
 
5
160
150
 
6
160
150
 
7
-
-
 
8
-
-
 
9
165
150
 
10
165
160
 
11
165
160
 
12
165
160
 
13
165
165
 
14
-
-
 
15
-
-
 
16
165
165
 
17
160
165
 
18
160
165
 
19
160
165
 
20
155
165
 
21
-
-
 
22
-
-
 
23
155
155
 
24
155
155
 
25
150
155
 
26
150
155
 
27
-
-
 
28
-
-
 
29
-
-
 
30
-
-
 
31
155
155