ลำไยช่อ

 

ลำไยช่อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
บริษัท ฮะเฮง จำกัด
บริษัท เบสฟรุ๊ต จำกัด
อ.บ้านโฮ่ง
อ.จอมทอง
จ.ลำพูน
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
กรกฎาคม
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
33.00
26.00
18.00
33.00
27.00
20.00
 
11
33.00
26.00
18.00
33.00
27.00
20.00
 
12
33.00
26.00
18.00
32.00
27.00
16.00
 
13
33.00
26.00
18.00
32.00
27.00
16.00
 
14
-
-
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
-
-
 
16
30.00
26.00
16.00
30.00
26.00
15.00
 
17
30.00
26.00
16.00
30.00
26.00
15.00
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
31